خرید پاورپوینت احکام دروغ (بخش دوم)

احکام دروغ نام یک دوره‌ی آموزشی است که با تدریس حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد توسطِ موسسه جامعة الاحکام برگزار گردیده است. در اینجا شما می‌توانید پاورپوینتِ بخش دوم این دوره آموزشی را خریداری کنید.

0
5,000 تومان

خرید پاورپوینت احکام دروغ (بخش اول)

احکام دروغ نام یک دوره‌ی آموزشی است که با تدریس حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد توسطِ موسسه جامعة الاحکام برگزار گردیده است. در اینجا شما می‌توانید پاورپوینتِ بخش اولِ این دوره آموزشی را خریداری کنید.

0
5,000 تومان

خرید پاورپوینت احکام ازدواج (بخش دوم)

احکام ازدواج نام دوره‌ای آموزشی است که با تدریس حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد توسطِ موسسه جامعة الاحکام برگزار گردیده است. در اینجا شما می‌توانید پاورپوینتِ بخش اولِ این دوره آموزشی را خریداری کنید.

0
5,000 تومان

خرید پاورپوینت احکام ازدواج (بخش اول)

احکام ازدواج نام دوره‌ای آموزشی است که با تدریس حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد توسطِ موسسه جامعة الاحکام برگزار گردیده است. در اینجا شما می‌توانید پاورپوینتِ بخش اولِ این دوره آموزشی را خریداری کنید.

0
5,000 تومان