11%
تخفیف

کل پاورپوینت‌های راهنمای درسنامه فقه جلد 1 (دروس 1الی 30)

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 19 تا 28 این کتاب را که مجموعه دروس دماء ثلاثه می‌باشد و توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را خریداری نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
80,000 تومان
14%
تخفیف

پاورپوینت‌های راهنمای درسنامه فقه جلد 1 (دروس 21 الی 30)

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 19 تا 28 این کتاب را که مجموعه دروس دماء ثلاثه می‌باشد و توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را خریداری نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
30,000 تومان
14%
تخفیف

پاورپوینت‌های راهنمای درسنامه فقه جلد 1 (دروس 11 الی 20)

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 19 تا 28 این کتاب را که مجموعه دروس دماء ثلاثه می‌باشد و توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را خریداری نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
30,000 تومان
14%
تخفیف

پاورپوینت‌های راهنمای درسنامه فقه جلد 1 (دروس 1 الی 10)

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 19 تا 28 این کتاب را که مجموعه دروس دماء ثلاثه می‌باشد و توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را خریداری نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
30,000 تومان
11%
تخفیف

مجموعه پاورپوینت‌های درسنامه فقه جلد 1 (دروس 19 الی 28) – دروس دماء ثلاثه

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 19 تا 28 این کتاب را که مجموعه دروس دماء ثلاثه می‌باشد و توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را خریداری نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
80,000 تومان
14%
تخفیف

مجموعه پاورپوینت‌های درسنامه فقه جلد 1 (دروس 27 الی 28) – دروس نفاس

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 24 تا 26 این کتاب را که توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را دانلود نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
30,000 تومان
14%
تخفیف

مجموعه پاورپوینت‌های درسنامه فقه جلد 1 (دروس 24 – 25 و 26) – دروس استحاضه

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 24 تا 26 این کتاب را که توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را دانلود نمائید.

 

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
30,000 تومان
10%
تخفیف

مجموعه پاورپوینت‌های درسنامه فقه جلد 1 (دروس 19 الی 23) – دروس حیض

درسنامه فقه، یک مجموعه ۵ جلدی آموزش احکام است، که با سرپرستی و تالیف حجت الاسلام علیرضا محمدی نژاد و توسط موسسه‌ جامعه الاحکام به رشته‌ی تحریر درآمده است. در اینجا می‌توانید پاورپوینت چندرسانه‌ای دروس 24 تا 26 این کتاب را که توسط تیم حرفه‌ای تولید محتوای این مجموعه تهیه و تنظیم شده است را دانلود نمائید.

برای مطالعه پیرامون کتاب درسنامه فقه اینجا کلیک نمائید.

0
45,000 تومان