کتاب رنگ آمیزی محرم
17%
تخفیف

خرید کتاب رنگ آمیزیِ محرم – ویژه کودکان

کتاب‌های رنگ‌آمیزی مُحرم، با هدفِ آموزش تعالیم محرم و عاشورا به کودکان، با استفاده از به کار گیری رنگ آمیزی‌های آموزشی و اشعار جذابِ کودکانه توسط «موسسه جامعة الاحکام» طراحی، تهیه و تنظیم شده است. این کتاب‌ها برای هیئات و مراسمات مذهبی بسیار مناسب است است و دست اندرکاران می‌توانند با تهیه این دو اثر، محیطی آموزشی و پر از نشاط را برای کودکان حاضر در مراسمات فراهم نمایند.

0
20,000 تومان
خرید کتاب به رنگ مهتاب
17%
تخفیف

خرید کتاب رنگ آمیزیِ (به رنگ مهتاب) – ویژه ماه محرم

کتاب‌های رنگ‌آمیزی مُحرم، با هدفِ آموزش تعالیم محرم و عاشورا به کودکان، با استفاده از به کار گیری رنگ آمیزی‌های آموزشی و اشعار جذابِ کودکانه توسط «موسسه جامعة الاحکام» طراحی، تهیه و تنظیم شده است. این کتاب‌ها برای هیئات و مراسمات مذهبی بسیار مناسب است است و دست اندرکاران می‌توانند با تهیه این دو اثر، محیطی آموزشی و پر از نشاط را برای کودکان حاضر در مراسمات فراهم نمایند.

0
10,000 تومان
کتار به رنگ ماه
17%
تخفیف

خرید کتاب رنگ آمیزیِ (به رنگ ماه) – ویژه ماه محرم

کتاب‌های رنگ‌آمیزی مُحرم، با هدفِ آموزش تعالیم محرم و عاشورا به کودکان، با استفاده از به کار گیری رنگ آمیزی‌های…

1
10,000 تومان